व्यक्तिको अधिकार

In From Other Parts by Michael Rae

निम्न लेख आएन् र्यान्डको निवन्ध Man’s Rights को नेपाली अनुवाद हो| यस अनुवाद पहिलो पटक ‘विचार डबली’ मा मार्च,२०१४ मा प्रकाशित भएको थियो| – आएन् र्यान्ड यदि कसैले एउटा स्वतन्त्र समाज अर्थात पूँजीवादको वकालत गर्ने सोच राख्छ भने उसले त्यस्तो समाजमा अपरिहार्य सुत्रपातको सिद्धान्त ‘व्यक्तिगत अधिकार’ हो भन्ने कुरा बुझ्नै पर्छ । यदि

Vist Econity Nepal to Read More