नेपालमा राजस्व अधिकारको व्यवस्था

नेपालको संविधानले राज्यको संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय समेत गरी तीन तहमा विभाजन गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई उप-राज्यस्थरको संवैधानिक अधिकार प्रदान गरिएको छ जसमा राजनैतिक, आर्थिक र राजस्व सम्बन्धि अधिकारहरु पर्दछन् । संविधानको भाग ५ को धारा ५७, ५८, ५९ र ६० मा राज्यशक्तिको बाँडफाँट अन्तर्गत संघ,

Vist Econity Nepal to Read More